Україна, 61003 Харків, пр. Науки 72 кв. 4 ashatrovskiy@ukr.net +38 (057) 3925783

Відповідно до Положення про Харківське ентомологічне товариство у Новій редакції 2018 року, «Членство в Організації є добровільним та індивідуальним. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років і визнають Положення про Організацію та сприяють діяльності, спрямованій на досягнення цілей та завдань Організації. Ніхто не може бути змушений до вступу до Організації. Приналежність чи не приналежність до Організації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь-якої особи або надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг та переваг».

Наразі на обліку у відділенні перебувають 61 член Українського ентомологічного товариства:

1          Байдик Галина Василівна
2          Батуркін Денис Олександрович
3          Бачинська Яна Олександрівна
4          Бобров Іван Олексійович
5          Васильєва Юлія Володимирівна
6          Влащенко Сергій Васильович
7          Вовк Дмитро Володимирович
8          Войтенко Юрій Васильович
9          Волошин Павло Валентинович
10        Воробей Алла Дмитрівна
11        Воронцова Ірина Андріївна
12        Гамаюнова Світлана Геннадіївна
13        Гончаров Роман Ігорович
14        Гугля Юлія Олексіївна
15        Давиденко Катерина Валеріївна
16        Дрогваленко Олександр Миколайович
17        Дронов Олександр В’ячеславович
18        Євтушенко Микола Дмитрович
19        Жебіна Тетяна Василівна
20        Жупинська Катерина Юріївна
21        Забродіна Інна Вікторівна
22        Заливадний Олександр Валерійович
23        Зінченко Ольга Вікторівна
24        Іосипчук Анастасія Михайлівна
25        Каролінський Євген Олександрович
26        Ковальчук Дмитро Олександрович
27        Кошеляєва Яна Вікторівна
28        Кукіна Ольга Миколаївна
29        Кучерявенко Тетяна Вікторівна
30        Леженіна Ірина Павлівна
31        Лобода Борис Михайлович
32        Лукьянченко Андрій Петрович
33        Маркіна Тетяна Юріївна
34        Маркова Тетяна Юріївна
35        Меленті Вікторія Олександрівна
36        Мєшкова Валентина Львівна
37        Михайлов Валентин Олексійович
38        Мікуліна Інна Миколаївна
39        Морозова Василіса Юріївна
40        Мухіна Ольга Юліївна
41        Надєїн Костянтин Сергійович
42        Назаренко Сергій Володимирович
43        Ніколенко Наталя Юріївна
44        Новиков Олег Олексійович
45        Пальчик Оксана Олександрівна
46        Полчанінова Ніна Юріївна
47        Прудкіна Ніна Сергіївна
48        Сіроус Лідія Яківна
49        Скрильник Юрій Євгенійович
50        Слуцький Олександр Ілліч
51        Соколова Ірина Миколаївна
52        Станкевич Сергій Володимирович
53        Тарасенко Марія Вікторівна
54        Тарасенко Олексій Олексійович
55        Терехова Вікторія Валеріївна
56        Федяй Ірина Олександрівна
57        Філатов Михайло Олексійович
58        Філатов Сергій Володимирович
59        Шатровський Олександр Георгійович
60        Шеховцов Артур Анатолійович
61        Юнаков Микола Миколайович

Серед перелічених членів відділення – три почесних члени УЕТ (Микола Дмитрович Євтушенко, Валентина Львівна Мєшкова, Ніна Сергіївна Прудкіна).

П’ять членів товариства припинили виробничу (але не творчу!) активність і перебувають на заслуженому відпочинку − С. Г. Гамаюнова, М. Д. Євтушенко, В. О. Михайлов, Н. С. Прудкіна, О. І. Слуцький. Решта, незалежно від віку, працюють в різних установах.

Більш ніж половина складу ХЕТ представлені тими, що мають науковий ступінь. Серед членів ХЕТ – три доктори наук (В. Л. Мєшкова, Т.Ю. Маркіна, В.О. Михайлов), 35 кандидатів наук, або докторів філософії: Г. В. Байдик, Я. О. Бачинська, І. О. Бобров, Ю. В. Васильєва, С.В, Влащенко, І. А. Воронцова, С. Г. Гамаюнова, Ю. О. Гугля, К. В. Давиденко, М. Д. Євтушенко, І. В. Забродіна, О. В. Зінченко, Є. О. Каролінський, Я. В. Кошеляєва, О. М. Кукіна, І. П. Леженіна, А. П. Лукьянченко, Т. Ю. Маркова, К. С. Надєїн, С. В. Назаренко, В. О. Меленті, І. М, Мікуліна, О. Ю. Мухіна, Н. Ю. Николенко, О. О. Пальчик, Н. Ю. Полчанінова, Л. Я. Сіроус, Ю. Є. Скрильник, І. М. Соколова, С. В. Станкевич, І. О. Федяй, М. О. Філатов, С. В. Філатов, О. Г. Шатровський, М. М. Юнаков.

Вісім осіб мають звання або обіймають посаду старшого наукового співробітника: С. Г. Гамаюнова, К. В. Давиденко, О. М. Кукіна, Ю. Є. Скрильник, І. М. Соколова, О. В. Зінченко, В. Ю. Морозова, С. В. Назаренко.

Серед харківських ентомологів − дійсний член Лісівничої академії наук України, керівник Східного відділення (В. Л. Мєшкова).

В науково-дослідних організаціях працюють 10 осіб (Д. В. Вовк, К. В. Давиденко, О. В. Зінченко, О. М. Кукіна, В. Л. Мєшкова, В. Ю. Морозова, К. С. Надєїн, С. В. Назаренко, Ю. Є. Скрильник, І. М. Соколова). Деякі члени ХЕТ на час тимчасової евакуації перебувають у закордонних державних установах, не перериваючи співпрацю зі своїми харківськими інститутами та колегами.

Окремо слід назвати п’ятьох працівників музеїв природничого напряму: Ю. О. Гугля, О. М. Дрогваленко та Т. В. Жебіна – працівники Музею природи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; О. Г. Шатровський та М. М. Юнаков – працівники закордонних музеїв.

Серед тих що працюють є викладачі вищих навчальних закладів (19 осіб):

  • Харківського державного біотехнологічного університету – 10 осіб (Г. В. Байдик, Ю. В. Васильєва, І. В. Забродіна, Я. В. Кошеляєва, І. П. Леженіна, В. О. Меленті, В. Л. Мєшкова, С. В. Станкевич, Л. Я. Сіроус, М. О. Філатов,);
  • Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди – 4 особи (Я. О. Бачинська, Т. Ю. Маркіна, О. Ю. Мухіна, Н. Ю. Ніколенко);
  • Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна – 3 особи (Є. О. Каролінський, Н. Ю. Полчанінова, В. В. Терехова);
  • Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради − одна особа (О. О. Пальчик);
  • Харківської державної академії фізичної культури – одна особа (І. О. Федяй).

Чотири члени ХЕТ мають звання або обіймають посади професора (М. Д. Євтушенко, Т. Ю. Маркіна, В. Л. Мєшкова, В. О. Михайлов), звання або посада доцента є у 14 членів (Г. В. Байдик, Я. О. Бачинська, Ю. В. Васильєва, І. В. Забродіна, Є. О. Каролінський, І. П. Леженіна, О. О. Пальчик, Н. Ю. Полчанінова, Н. С. Прудкіна, Л. Я. Сіроус, С. В. Станкевич, В. В. Терехова, М. О. Філатов, О. Г. Шатровський).

Два члени ХЕТ обіймають посаду декана (І. В. Забродіна, І. О. Федяй), один − заступника декана (С. В. Станкевич), два – завідувача кафедрою (В. Л. Мєшкова, С. В. Станкевич).

Є серед членів ХЕТ ентомологи-практики, що працюють у лісівничих та аграрних установах: І. О. Бобров, − ВО «Укрдержліспроект»; Д. О. Батуркін, А. Д. Воробей, Т. В. Кучерявенко – СЛЗП «Харківлісозахист», у карантинній службі В. О. Терехова.