Україна, 61003 Харків, пр. Науки 72 кв. 4 ashatrovskiy@ukr.net +38 (057) 3925783

Про діяльність Громадської організації «Українське ентомологічне товариство»:

  1. Ухвалити звіт про роботу ГО «УЕТ» за період 2018–2023 рр.
  2. Затвердити розмір членського річного внеску з 2024 р. — 200 грн. для членів товариства, 100 грн. — для студентів та 100 — вступний внесок ( за курсом Нацбанку на 06 жовтня 2023 р., з можливістю подальшої зміни). Звільнити від сплати внесків непрацюючих пенсіонерів і Почесних членів УЕТ. Перераховувати скарбнику ГО «УЕТ» 50% від загальної суми внесків у відділеннях. Для Харківського відділення ГО «УЕТ» встановити суму перерахунку у розмірі 30% від суми внесків. Надати повноваження Раді ГО «УЕТ» переглядати розмір внеску за потребою залежно від курсу валют до гривні у Нацбанку.
  3. Присвоїти звання почесного члена УЕТ:

Анатолію Григоровичу Котенку;

Олександру Георгійовичу Шатровському;

Василю Трохимовичу Саблуку;

Валентині Павлівні Конверській;

Віктору Павловичу Омелюті;

Павлу Миколайовичу Шешураку.

  1. Присвоїти звання Почесного президента Українського ентомологічного товариства

Віталію Петровичу Федоренку.

  1. Ухвалити такі завдання досліджень та пропаганди досягнень з ентомології та акарології в Україні:

— у галузі загальної ентомології та акарології продовжити фундаментальні дослідження фауни, зоогеографії, екології, філогенії та систематики комах і кліщів із залученням сучасних методів молекулярних досліджень та штучного інтелекту;

–– посилити дослідження з морфології, експериментальної ентомології (фізіологія, етологія, біотехнологія комах) та молекулярних методів досліджень;

–– створити приватну електронну бібліотеку для членів товариства;

— сприяти розширенню досліджень з ветеринарної та медичної ентомології;

— у галузі сільськогосподарської та лісової ентомології, зважаючи на війну і знищені агресором РФ агроценози, зосередити увагу на розробці та вдосконаленні сучасного інтегрованого захисту рослин і прогнозів різної завчасності, сприяти розширенню досліджень щодо стійкості рослин до шкідників;

— посилити дослідження з прикладної ентомології з метою оцінювання стану ресурсів шкідливих, інвазійних і корисних видів, а також фітосанітарного стану агроценозів;

— активізувати загальні дослідження ентомофауни трансформованих ценозів України (в першу чергу агро- та урбоценозів), особливо під впливом антропічних чинників;

— посилити дослідження щодо економічного оцінювання заходів регулювання чисельності фітофагів в агроценозах;

— посилити дослідження в галузі збереження та вивчення різноманіття комах України. Продовжити дослідження комах, внесених до Червоної книги України, інших рідкісних і видів, які зникають, що є особливо актуальним у зв’язку з агресією РФ, яка знищила наші заповідники, колекційні фонди, наукові установи;

— сприяти подальшому накопиченню даних для Національної мережі інформації з біорізноманіття та Центру даних «Біорізноманіття України»;

— розвивати комунікації та творчу співпрацю між різними відділеннями ГО «УЕТ»;

— сприяти виданню серії «Фауна України» в оновленому форматі — як в паперовій, так і в електронній формі; зміст оформляти українською та англійською мовами;

— активізувати роботу зі створення нових і оновлення сторінок, що існують з ентомологічної тематики в соціальних мережах (Facebook тощо) і в українській Вікіпедії;

— створити ініціативну робочу групу з впорядкування україномовної термінології, що застосовується в ентомології для роботи в тісному співробітництві з Національною комісією з зоологічної номенклатури при НАН України; результати її роботи доводити через відділення до навчальних закладів та науково-дослідних установ;

— сприяти складанню, видаванню та перевидаванню навчальної та науково-популярної літератури українською мовою;

— продовжити видання «Українського ентомологічного журналу» та «Вістей Харківського ентомологічного товариства»;

— розширити міжнародні зв’язки товариства з іншими ентомологічними товариствами;

— рекомендувати товариству пропагувати українські центри ентомологічних та акарологічних досліджень, які мають унікальні колекції;

— для залучення ентомологів, особливо молоді, до роботи в товаристві вважати доцільним щорічне скликання фахових і регіональних семінарів, симпозіумів та колоквіумів товариства, зокрема проводити роз’яснення новітніх методологій досліджень з метою їх широкого впровадження в практику вітчизняної ентомології;

— розробити й рекомендувати для активного впровадження преференції, які може надавати членство в Українському ентомологічному товаристві для аматорів, наприклад, для участі в наукових дослідженнях, експедиційної роботи (зокрема на територіях, що охороняються, за умови надання звітності та депонуванні частини ваучерних екземплярів у наукових установах товариства) тощо.

Черговий ХІ з’їзд ГО «УЕТ» провести у 2028 році в Луцьку (на базі Волинського відділення). В період між з’їздами у 2026 році провести конференцію у Львові.

Висловити подяку Директору Інституту захисту рослин НААН, академіку Олександру Івановичу Борзих та Оргкомітету за підготовку і проведення Х з’їзду ГО «УЕТ» в тяжкий воєнний час.

Резолюцію десятого з’їзду ГО «УЕТ» прийнято одноголосно.

Президент ГО
«Українське ентомологічне товариство»
член-кореспондент НАН України,
професор, доктор біологічних наук                                                                                 В.О. Корнєєв