Україна, 61003 Харків, пр. Науки 72 кв. 4 ashatrovskiy@ukr.net +38 (057) 3925783

ЗВІТ

про роботу Харківського відділення
ГО «Українське ентомологічне товариство»
(Харківського ентомологічного товариства) за 2013–2018 рр.

Харківське відділення Українського ентомологічного товариства є юридичною особою з 1993 року, і зареєстровано як Харківське ентомологічне товариство. Перереєстрацію в статусі громадської організації пройдено в квітні 2018 року.

За станом на перший квартал 2018 р. членами Харківського відділення Українського ентомологічного товариства є 73 особи, серед яких – викладачі, наукові співробітники, аспіранти та студенти, а також ентомологи-аматори. Почесними членами Українського ентомологічного товариства є Є. М. Білецький та М. Д. Євтушенко.

У складі ентомологічного товариства представлені такі організації: Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва – 14 осіб, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 8 осіб, Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агромеліорації імені Г. М. Висоцького – 7 осіб, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди – 4 особи, Харківська державна зооветеринарна академія – 3 особи, Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» – дві особи. Інші організації загалом представляють 20 осіб.

Чотири члени ХЕО є громадянами інших держав, два члени постійно проводять ентомологічні дослідження за кордоном.

Вже не працюють, але й не поривають стосунків із ентомологією та підтримують товариство 9 осіб.

Члени ХЕТ працюють на викладацьких і науково-дослідницьких посадах, завідувачами кафедр і лабораторій (Є. М. Білецький, М. Д. Євтушенко, В. Л. Мєшкова), а також – директора лісозахисного підприємства (К. В. Давиденко).

Серед членів ентомологічного товариства – 5 докторів наук, 36 кандидатів наук, 5 професорів, 13 доцентів, 6 старших наукових співробітників.

Професор М. Д. Євтушенко  – «Заслужений працівник освіти України».

Професор Є. М. Білецький – дійсний член Академії наук вищої освіти України (аграрне відділення).

Професор В. Л. Мєшкова – дійсний член Лісівничої Академії наук України.

Члени ХЕТ працюють у складі спеціалізованих вчених рад (В. Л. Мєшкова), у редакціях періодичних наукових видань України та інших держав (В. Л. Мєшкова, І. П. Леженіна, Т. Ю. Маркіна).

За п’ять років у члени товариства було прийнято 15 осіб.

На жаль, за звітний період пішли з життя такі члени Харківського ентомологічного товариства: Ю. Г. Красиловець (2014), О. С. Тертишний (2015), Г. І. Наглова (2016), О. Ф. Бартєнєв (2016), О. З. Злотін (2016), О. О. Прокопенко (2017).

Харківське ентомологічне товариство щомісячно (з перервою на літній сезон) проводить засідання, на яких, окрім поточних організаційних питань, заслуховують і обговорюють наукові доповіді та звіти про участь в експедиціях та польових роботах. Інколи члени товариства збираються на позачергові засідання, щоб заслухати більше цікавих доповідей, ніж це вдалося б раз на місяць. За звітний період товариство збиралося на засідання 52 рази, щоб заслухати близько 70 доповідей.

Неодноразово було заслухано звіти про поїздки Ю. Є. Скрильника, М. О. Філатова, О. І. Слуцького, П. В. Волошина, Т. Ю. Маркіної та інших – до Єгипту, країн Центральної, Південної та Південно-Східної Азії – які супроводжувалися власними фото- і відеоматеріалами. Про свої польові дослідження в Центральній Азії доповідав гість нашого товариства І. Г. Плющ.

Проведено майстер-класи з макрозйомки комах О. І. Слуцьким. Ним же продемонстровані власні винаходи та пристосування для збору комах. Взагалі, досвідом із методики збору, монтування та розведення комах за звітний період ділилися також О. М. Дрогваленко, Т. Ю. Маркіна, Ю. Є. Скрильник. Регулярний обмін досвідом та звітування про досягнення становлять основу традицій у роботі Харківського ентомологічного товариства.

На засіданнях пройшли попередній захист кандидатські дисертації О. В. Зінченко, Ю. Є. Скрильника, Ю. О. Гуглі, В. В. Терехової, Я. В. Кошеляєвої, були обговорені матеріали інших аспірантів та здобувачів. Докторська дисертація Т. Ю. Маркіної також була докладена і обговорена перед її успішним захистом.

За три роки вісім членів ХЕТ захистили дисертації. Дисертацію на ступінь доктора біологічних наук на тему «Теоретичні основи підтримання гомеостазу штучних популяцій комах і способи управління їх станом» захистила Т. Ю. Маркіна (2017). Кандидатські дисертації захистили О. В. Зінченко (2014), Ю. О. Гугля (2014), С. В. Станкевич (2014), Ю. Є. Скрильник (2015), В. В. Вільна (2016), І. О. Бобров (2016), І. М. Соколова (2016).

Керівниками захищених кандидатських дисертацій були: проф. В. Л. Мєшкова (загалом – у десяти захищених дисертацій, з них за 2013–2017 рр. – у п’яти), проф. І. П. Леженіна (в однієї дисертації), М. Д. Євтушенко (у двох дисертацій). В. О. Корнєєв (у однієї дисертації представниці харківських ентомологів). Декілька дисертаційних робіт підготовлені до захисту.

Запрошуються опонентами та беруть участь у процесах захисту дисертацій В. Л. Мєшкова, І. П. Леженіна, Ю. О. Гугля.

У 2015 р. перереєстровано фахове видання «Вісті Харківського ентомологічного товариства», засновниками якого є Харківське ентомологічне товариство і Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва. Журнал видається з 1993 року, і цього року виповнюється 25 років від його першого випуску. Він є фаховим із біологічних і сільськогосподарських наук, має свідоцтво про державну реєстрацію, видане Міністерством юстиції України, та власний веб-сайт.

Головним редактором з 2010 року є В. Л. Мєшкова, д–р. с.-г. наук, професор, академік ЛАНУ, зав. лабораторії захисту лісу УкрНДІЛГА. Вона також є членом редколегій фахових видань: «Лісівництво і агролісомеліорація» (заступник голови), Вісник ХНАУ (Серія «ентомологія та фітопатологія»), «Український ентомологічний журнал».

За звітний період (2013–2017 рр.) було видано 9 випусків журналу, в яких надруковано 75 статей від 121 автора. Загалом за цей період опубліковано статті 83 авторів.

При Харківському ентомологічному товаристві працює власна бібліотека наукової та науково-популярної літератури. Її фонди містять підшивки 75 наукових журналів з ентомології, екології та арахнології, майже всі томи «Фауни України», «Фауни СРСР», «Визначника комах європейської частини СРСР», «Визначника комах Далекого Сходу СРСР» та понад 260 монографій, присвячених окремим групам комах та іншим безхребетним. Крім того, у бібліотеці зберігаються численні публікації стосовно сітчастокрилих комах (монографії та статті), які були зібрані свого часу Олександром Всеволодовичем Захаренком, відомим фахівцем з цієї групи комах і колишнім головою ХЕО (1989–2004). Загалом бібліотека містить понад 4500 найменувань. Вона доступна у приміщенні, яке закріплено за ХЕТ Наказом ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Члени товариства як спікери взяли участь у роботі Агроцентрів та виробничих конференцій, які для аграріїв проводило ТОВ «Сингента». Для співробітників ТОВ «Сингента» та «Адами» членами товариства були проведені спеціально розроблені авторські заняття з ентомології.

Для підготовки агрономів за участі ентомологів ХЕТ складено навчальний посібник з Грифом Міністерства аграрної політики та продовольства України:

Родентологія : Навч. посіб. / Бондарева Л. М., Леженіна І. П., Лапа С. В., Васильєва Ю. В. – К. : Агроосвіта, 2015. – 292 с.

Серед членів ХЕТ є учасники XXIX Міжнародної агропромислової виставки «АГРО-2017» (7–10 червня 2017 р., м. Київ).

Членами ХЕТ розроблені:

 1. Рекомендації щодо визначення якісного та кількісного впливу шкідливих комах і збудників хвороб на стан лісових культур, створюваних на великих згарищах/ В. Л. Мєшкова, О. М. Кукіна, С. В. Назаренко, Ю. Є. Скрильник, І. М. Соколова, О. В. Зінченко, М. С. Колєнкіна, І. В. Порохняч, І. О. Бобров, К. В. Давиденко, Т. В. Кучерявенко, С. О. Єрошенко, А. І. Аристова, Л. М. Коваль. – Х., 2014. – 32 с.
 2. Нормативи кількісних показників впливу шкідливих комах на стан дерев сосни і дуба в деревостанах рівнинної частини України та гірського Криму / В. Л. Мєшкова, С. Г. Гамаюнова, Л. В. Новак, І. М. Коваль, О. М. Кукіна, С. В. Назаренко, Ю. Є. Скрильник, І. М. Соколова, О. В. Зінченко, М. С. Колєнкіна, І. В. Порохняч, І. О. Бобров, К. В. Давиденко, Т. В. Кучерявенко, С. О. Єрошенко, А. І. Аристова, Ж. І. Бережненко, Л. М. Коваль – Х., 2014. – 155 с.
 3. Тимчасові рекомендації щодо проведення першочергових заходів у соснових лісах, пошкоджених короїдами / керівник В. Л. Мєшкова. – Харків, 2017. – 8 с.

Члени товариства взяли участь в організації та проведенні численних наукових і природоохоронних заходів і популяризації екологічних і ентомологічних знань. Серед них слід відмітити зокрема:

 1. Конференція “Біобезпека у природних лісах, насадженнях і плантаціях, генетичні та біотехнологічні аспекти біобезпеки в лісовому господарстві” відділення ІЮФРО 7.00.00 “Здоров’я лісу” підрозділу 7.02.00 “Патологія”: “Хвороби хвої (листя), пагонів і стовбурів лісових дерев” (Брно, Чеська республіка, 20–24 травня 2013 р.)
 2. Международная научно-практическая конференция, Гомель, 9-11 октября 2013 г./Институт леса НАН Белоруси
 3. COST Action FP1103 FRAXBACK 4th MC Meeting & Workshop “Frontiers in ash dieback research”, 4-6th of September 2013, Sankt Gertrud Konferens, Malmö, Sweden.
 4. Фундаментальні та прикладні дослідження в зоології: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю кафедри зоології та ентомології ім. Б. М. Литвинова ХНАУ ім. В. В. Докучаєва (1840–2015 рр.), 21–22 травня 2015 р..
 5. Лісівнича наука в контексті сталого розвитку (Матеріали наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження академіка Г. М. Висоцького, 90-річчю від дня народження професора П. С. Пастернака та 85-річчю від часу заснування Українського ордена «Знак Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького (29–30 вересня 2015 року, м. Харків)..
 6. Проблемы лесной фитопатологии и микологии: материалы 9-й Международной конференции. 19–24 октября 2015 г. Минск – Москва – Петрозаводск / под редакцией В. Г. Стороженко, В. Б. Звягинцева – Минск: БГТУ, 2015.
 7. Захист рослин у ХХІ столітті: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Міжнар. науко.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів, присвяч. 200-річчю з дня заснування Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва (1816–2016), 22−23 вересня 2016 року..
 8. Фундаментальні і прикладні проблеми сучасної екології та захисту рослин: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 85-річчю факультету захисту рослин (1932–2017) Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. 14−15 вересня 2017 р.
 9. Всеукраїнська зоологічна конференція «Фауна України на межі XX–XXI ст. Нові концепції зоологічних досліджень» 12–16 вересня 2017 р. Харків.
 10. Міжнародна науково-практична конференція «Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку», присвяченої 80-річчю від Дня народження доктора біологічних наук, професора Злотіна Олександра Зіновійовича, Харків, 22–24 вересня2017 року.
 11. Всеукраїнська науково-практична конференція «Колесніковські читання», присвяченої пам’яті професора О. І. Колеснікова (30-31 жовтня 2017 р.). Харків, 2017.
 12. 14th Eurasian Grassland Conference «Semi-natural Grasslands Across Borders». 4–11 July, 2017, Riga (Latvia) and Western Lithuania.

За участі членів товариства були видані монографії:

 1. Мєшкова В. Л. Масові розмноження соснових пильщиків у насадженнях Луганської області: монографія / В. Л. Мєшкова, М. С. Колєнкіна. —Х.: ТОВ Планета-Прінт, 2016. — 180 с.
 2. Мєшкова В. Л., Соколова І. М. Стовбурові шкідники незімкнених соснових культур у придонецьких борах : Монографія. – Х.: Планета-Прінт, 2017. – 160 с., 6 с. іл.
 3. Davydenko K., Meshkova V. The current situation concerning severity and causes of ash dieback in Ukraine caused by Hymenoscyphus fraxineus/ R. Vasaitis & R. Enderle (eds), Dieback of European Ash (Fraxinus spp.): Consequences and Guidelines for Sustainable Management. Uppsala, 2017. 220 – 227. Розділ у монографії:
 4. Tshikolovets V., I. Pliushch, O. Pak and Y. Skrylnik, 2018. The Butterflies of Afghanistan. – Pardubice, Tshikolovets Publications, pp. 1 – 328, Pl. 9+ I-LV, maps
 5. Meshkova V. Resistance and tolerance of forest stands to insects in terms of host and forest site preferences //Recent advances in the researches and application of viruses in forest health protection and entomophages / Editors Yu.I. Gninenko and Zhang Yong-an. – VNILLM : Pushkino-Beijing, 2018. – 52–64.

Серед публікацій членів ХЕТ – чимало надруковані в закордонних виданнях. Це – такі як:

 1. Vial, L., Ducheyne, E., Filatov, S., Gerilovych, A., McVey, D. S., Sindryakova, I., … & De Clercq, E. M. (2018). Spatial multi-criteria decision analysis for modelling suitable habitats of Ornithodoros soft ticks in the Western Palearctic region. Veterinary Parasitology, 249, 2-16.
 2. Filatov, S. (2017). Little pigeons can carry great messages: potential distribution and ecology of Uranotaenia (Pseudoficalbia) unguiculata Edwards, 1913 (Diptera: Culicidae), a lesser-known mosquito species from the Western Palaearctic. Parasites & Vectors, 10(1), 464.
 3. Filatov, S., & Szadziewski, R. (2017). Annotated checklist and distribution of Culicoides biting midges of Ukraine (Diptera: Ceratopogonidae). Journal of Natural History, 1-25.
 4. Kim, H. J., Filatov, S., Lopez, J. E., Pérez De León, A. A., & Teel, P. D. (2017). Blood feeding of Ornithodoros turicata larvae using an artificial membrane system. Medical and Veterinary Entomology, 31(2), 230-233.
 5. Polchaninova N. Yu., Prokopenko E. V. Catalogue of the spiders (Arachnida, Aranei) of Left-Bank Ukraine. Addendum 1. 2013–2016. / (Ed. K. G. Mikhailov) Arthropoda Selecta. Supplement No 4. Moscow, KMK Scientific Press: 2017. − 115 p.
 6. Davydenko K. Fungi associated with the red-haired bark beetle, Hylurgus ligniperda (Coleoptera: Curculionidae) in the forest-steppe zone in eastern Ukraine / Davydenko K., Vasaitis R., Meshkova V., Menkis A. // Eur. J. Entomol. 111(4): 561–565, 2014. doi: 10.14411/eje.2014.070
 7. Meshkova, V., Kukina, O., Zinchenko, O., Davydenko, K. 2017. Three-year dynamics of common ash defoliation and crown condition in the focus of black sawfly Tomostethus nigritus F. (Hymenoptera: Tenthredinidae). Baltic Forestry 23(1): 303-308.

Окремо слід відмітити активну роботу харківських ентомологів за міжнародними науковими грантами. Серед них – регулярне співробітництво з університетом Упсала в Швеції К. В. Давиденко протягом останніх п’яти років. До співробітництва були залучені також Ю. Є. Скрильник, О. В. Зінченко та інші.

С. В. Філатов бере участь у сумісних проектах з Департаментом сільського господарства США (USDA) і щорічно відвідує різні лабораторії та установи цієї країни. Н. Ю. Полчанінова була учасницею експедиції Євразійської групи з вивчення сухих грассладів до Наварри в Іспанії (2014) та курсів екологічного менеджменту природних охоронних територій в Ізраїлі (2016).

Ю. Є. Скрильник і О. В. Зінченко – члени міжнародної «Лісової мережі інвазійних видів Європи та Середньої Азії” (REUFIS).

Значну увагу ентомологи Харківщини приділяють вихованню майбутніх ентомологів. Ю. Є. Скрильник та О. В. Дронов за власною ініціативою проводять роботу зі школярами на базі офісу ХЕТ. Робота спрямована на створення гуртка юннатів, який буде діяти на постійній основі.

Беруть участь у підготовці учасників і проведенні конкурсів Малої академії наук В. Л. Мєшкова, Ю. Є. Скрильник, І. П. Леженіна, Т. Ю. Маркна, Н. Ю. Полчанінова, С. В. Станкевич, В. О. Меленті.

Робота Харківського ентомологічного товариства висвітлюється на власному веб-сайті [адресу найближчим часом буде змінено – тому вона не надається].