Україна, 61003 Харків, пр. Науки 72 кв. 4 ashatrovskiy@ukr.net +38 (057) 3925783

02–06 жовтня 2023 року                                                                                                                                                                         м. Київ

Десятий з’їзд Громадської організації «Українське ентомологічне товариство» (далі ГО «УЕТ») відбувся 02–06 жовтня 2023 р. у м. Києві на базі Інституту захисту рослин НААН України. Співорганізатори — Київське відділення товариства та Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України.

Зазначимо, що діяльність товариства здійснюється у складні часи після вторгнення на територію України агресора РФ; але з нами правда і Бог, і ми переможемо!

В роботі з’їзду взяли участь понад 150 осіб, в тому числі 56 делегатів — членів ГО «УЕТ» від 12 відділень, серед них три академіки НААН, один академік НАН України, два члени-кореспонденти НАН України, 24 доктори наук, 80 кандидатів наук, а також понад 40 фахівців без вченого ступеня, аспіранти та студенти. Вони представляли 59 організацій України. Також у роботі з’їзду брали участь іноземні учасники з 10 організацій Молдови, Польщі, Словаччини, Німеччини, Португалії, Іспанії, Естонії, Фінляндії, Сполучених Штатів Америки та з Антарктики. Перший день з’їзду включав в себе звітно-виборчу сесію ГО «УЕТ» та дві пленарні доповіді, а протягом наступних днів проведено 6 секційних засідань. Заслухано та обговорено у чотирьох секціях 32 доповіді, присвячені широкому колу питань: секція 1 — загальної ентомології (2 засідання), 2 — акарології та арахнології (2 засідання), 3 — сільськогосподарської ентомології та біологічного захисту рослин (1 засідання), 4 — лісової ентомології (1 засідання).

На Х з’їзді заслухано і затверджено звітну доповідь президента акад. НААН проф. В.П. Федоренка про роботу ГО «УЕТ» за період 2018–2023 рр. Обрано нового президента, трьох віцепрезидентів, вченого секретаря та скарбника, оновлено склад Ради ГО «УЕТ» (31 особа, в тому числі голови регіональних відділень) та Ревізійної комісії (3 особи).

З’їзд зазначає, що у період 2018–2023 рр. активно працювали члени Київського, Волинського, Харківського, Закарпатського, Львівського, Дніпровського та Одеського, відділень. Звіти про діяльність надали Харківське, Волинське, Дніпровське, Одеське та Київське відділення, про діяльність Львівського та Закарпатського відділень відомо завдяки щорічним конференціям (Львівська ентомологічна школа та Ужгородські ентомологічні читання). Недостатньо активною робота відзначена в Уманському та Ніжинському відділеннях, також незадовільно працюють Чернівецьке та Івано-Франківське відділення, які вчасно не подають річні звіти про свою роботу.

Білоцерківське відділення після обрання головою доцента С.В. Горновської активізувало свою роботу. З’їзд Українського ентомологічного товариства радий вітати відновлення роботи Херсонського відділення, до складу якого увійшли 7 колег, а головою обрано Івана Миколайовича Мринського.

Ситуація зі сплатою внесків відділеннями виглядає таким чином: Луганське, Донецьке, Запорізьке, Кримське відділення де-факто не функціонують, і сплата членських внесків цими відділеннями не відбувається з 2014 р. Діяльність Херсонського відділення була замороженою з 2014 р. і відновилася у 2023 р. Значна частина «фінансового тягаря» у звітній період лягла на плечі найбільших за кількістю членів — Київське та Харківське відділення, а також деякі інші регіональні відділення (Ніжинське, Волинське, Дніпровське), що є найбільш сумлінними платниками членських внесків. Членські внески із Білоцерківського, Закарпатського, Івано-Франківського, Львівського, Одеського, Уманського, Чернівецького відділень надходять нерегулярно, із запізненням і не в повному обсязі. Слід рекомендувати головам цих відділень активізувати сплату внесків членами відділень в майбутньому та звітувати про проведену роботу регулярно і в повному обсязі.

Наголошено, що до центру перераховується 50% (для Харківського відділення – 30%) суми зібраних внесків у регіональних відділеннях, а решту — 50% коштів — відділення мають право використовувати для внутрішніх потреб, але про цільове використання цих коштів має надходити детальний річний фінансовий звіт (із додаванням копій чеків витрат) скарбникові ГО «УЕТ». Водночас вимагаємо збільшити в майбутньому відповідальність голів регіональних відділень у цьому напрямі.

Основними здобутками роботи ГО «УЕТ» є:

— активізація фахових видань: «Українського ентомологічного журналу» та «Вістей Харківського ентомологічного товариства», постійне їхнє оновлення відповідно до міжнародних вимог до друкованих видань;

— постійний вихід журналу «Українська ентомофауністика» за редакцією В.О.Корнєєва;

— проведення у 2020 році (у період між з’їздами) Всеукраїнської конференції Українського ентомологічного товариства «Проблеми сучасної ентомології» на базі Волинського відділення (голова О.П. Зінченко);

— співучасть у проведенні значної кількості інших наукових регіональних та міжнародних з’їздів, конференцій і симпозіумів; участь у науково-популярних заходах;

— діяльність членів ГО «УЕТ» у складі редколегій провідних українських та окремих зарубіжних журналів;

— роботу з розширення міжнародних зв’язків з ентомологічними товариствами Польщі та Болгарії, а також розвиток наукової співпраці з багатьма країнами світу через грантові проєкти;

— захист членами ГО «УЕТ» за звітний період дисертаційних робіт, що свідчить про їхній професійний розвиток.

Значним досягненням членів Товариства є створення та підтримання проєкту Національної мережі інформації з біорізноманіття «UkrBIN» (Київське відділення), а також створення інтернет-ресурсу «Центр даних біорізноманіття України» (Львівське відділення);

Кількість членів ГО «УЕТ» за 5 років збільшилася на кілька десятків осіб, особливо за рахунок молодих науковців, однак маємо констатувати, що фактична кількість активних членів є суттєво меншою за номінальну.

За 5 міжз’їздівських років у наукових і науково-дослідних установах України проведено фундаментальні дослідження щодо фауни, філогенії, таксономії, зоогеографії, екології, біономії і фізіології багатьох груп комах, павуків та кліщів, виконано низку важливих досліджень у галузі прикладної ентомології та захисту рослин;

У 2018–2023 рр. продовжено комплектацію бібліотеки УЕТ та його відділень, шляхом обміну, придбання книг, видання власних праць, а також подарунків авторів.