Україна, 61003 Харків, пр. Науки 72 кв. 4 ashatrovskiy@ukr.net +38 (057) 3925783

м. Київ, 26 вересня 2023 р.

Ми, що нижче підписалися, ревізійна комісія Громадської організації «Українське ентомологічне товариство» (надалі – ГО УЕТ), у складі:

 1. Середняк Д.П. – голова
 2. Сімутнік С.А. – член комісії
 3. Прохоров О.В. – член комісії

склали даний акт про те, що 26 вересня 2023 року було проведено перевірку фінансової діяльності  ГО УЕТ за період з 16 серпня 2018 р. по 26 вересня 2023 р., яку здійснював скарбник ГО УЕТ – Кавурка Віталій Володимирович.

Було перевірено наступні документи:

 1. Відомості про сплату членських внесків регіональними відділеннями УЕТ за вказаний період.
 2. Книга обліку фінансових ресурсів ГО УЕТ.
 3. Книга обліку вхідних фінансових документів (банківські квитанції про поповнення розрахункового рахунку).
 4. Книга обліку витратних фінансових документів (платіжні доручення, чекова книжка, квитанції, касові чеки, акти, накладні, корінці вхідних касових ордерів).
 5. Банківські квитанції по динаміці грошових ресурсів на розрахунковому рахунку ГО УЕТ в АТ «Ощадбанк».

Після перевірки комісія встановила наступне:

 1. Залишок фінансових ресурсів ГО УЕТ в Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (р/р UA123226690000026003300602670) на 26 вересня 2023 р. складав 6146 грн. 48 коп. (шість тисяч сто сорок шість грн. 48 коп.). Підрахунки і аналіз балансу коштів ГО УЕТ по роках (динаміка надходжень і витрат) представлено в «Додатку» до даного акту.
 2. Прихід основних фінансових ресурсів в касу, і в подальшому – на рахунок ГО УЕТ відбувався головним чином за рахунок членських внесків з відділень товариства та вступних внесків нових членів ГО УЕТ, а також благодійних внесків ТОВ.
 3. Витрати з розрахункового рахунку і з каси ГО УЕТ були направлені на підтримку і видання «Українського ентомологічного журналу», та розробку і підтримку його офіційного сайту, розробку вебзастосунка для журналу «Вісті Харківського ентомологічного товариства» та офіційного сайту Харківського ентомологічного товариства, виготовлення посвідчень членів товариства, закупівлю канцтоварів, оплату поштових відправлень тощо.
 4. Порушень фінансової діяльності і дисципліни скарбником ГО УЕТ Кавуркою В.В. комісія не виявила. Наявні звітні фінансові документи визнані правильними. Однак варто відмітити наступне:

—  у відомостях про сплату членських внесків деяких регіональних відділень ГО УЕТ (Харківське, Дніпровське, Львівське, Білоцерківське, Уманське), по окремих роках відсутні підписи членів УЕТ регіональних відділень, що сплатили внески; або відсутні підписи голови і скарбника відділення, що надсилали кошти з відомостями, та підпис скарбника УЕТ.

— в Книзі обліку фінансових ресурсів ГО УЕТ наявні деякі помарки і виправлення.

 1. Комісія вважає за необхідне відмітити, що членські внески з відомостями про їх сплату надсилаються менше ніж половиною з усіх регіональних відділень і досить нерегулярно (окрім Київського, Ніжинського, Харківського, Волинського, Дніпровського). Це створює труднощі у фінансовій діяльності УЕТ: в першу чергу у фінансуванні підготовки та видання «Українського ентомологічного журналу», видання та закупівлі ентомологічної літератури, необхідних канцтоварів і обладнання.
 2. Необхідно посилити фінансову дисципліну щодо збору та обліку членських внесків, особливо у таких регіональних відділеннях (Івано-Франківському, Закарпатському, Одеському, Чернівецькому, Білоцерківському, Уманському, Львівському), вимагати від них своєчасного надсилання членських внесків та чіткого дотримання правил ведення документації.
 3. Разом з тим, комісія відмічає своєчасність та регулярність надсилання членських внесків та фінансової документації такими відділеннями, як Київське, Ніжинське, Харківське, Волинське, Дніпровське.
 4. У зв’язку із військовою агресією російської федерації, щодо України, припинили свою діяльність Луганське, Донецьке, Херсонське, Запорізьке та Кримське відділення. Членські внески з цих відділень не надходять з 2014 р.

 

Голова ревізійної комісії                                                                        Д.П. Середняк

Члени ревізійної комісії                                                                         С.А. Сімутнік

О.В. Прохоров

 

ДОДАТОК

до акту ревізійної комісії від 26.09.2023 р.

 

Звіт про фінансову діяльність ГО УЕТ за період з 16.08.2018 р. до 26.09.2023 р.
(по роках)

 

Залишок коштів на рахунку № UA123226690000026003300602670 ГО УЕТ в АТ «Ощадбанк» на 26.09.2023 р. складав 6146 грн. 48 коп. (шість тисяч сто сорок шість грн. 48 коп.).

2018 р. (з 16 серпня)

Надходження:

 1. Членські внески Волинського, Ніжинського, Київського, Харківського, Львівського, Одеського відділень – 7452 грн. 00 коп.
 2. Добровільний внесок на розвиток ГО УЕТ від ТОВ «Байєр» – 20000 грн. 00 коп.

Витрати:

 1. Сплата ПП Головіну В.Г. за друк «Українського ентомологічного журналу» – 5520 грн. 00 коп.
 2. Сплата ФОП Король М.О. за розробку вебзастосунку для «Українського ентомологічного журналу» – 5500 грн. 00 коп.
 3. Витрати на утримання рахунку в АТ «Ощадбанк» – 33 грн. 44 коп.

Залишок на рахунку на 01.01.2019 р. – 17693 грн. 66 коп.

2019 р.

Надходження:

 1. Членські внески Київського відділення – 4430 грн. 00 коп.

Витрати:

 1. Оплата розробки вебзастосунка для «Вістей Харківського ентомологічного товариства» та офіційного сайту Харківського ентомологічного товариства – 14400 грн. 00 коп.
 2. Сплата ПП Головіну В.Г. за друк «Українського ентомологічного журналу» – 3459 грн. 40 коп.
 3. Витрати на утримання рахунку в АТ «Ощадбанк» – 23 грн. 86 коп.

Залишок на рахунку на 01.01.2020 р. – 4245 грн. 40 коп.

2020 р.

Надходження:

 1. Членські внески Волинського та Київського відділень – 7080 грн. 00 коп.

Витрати:

 1. Сплата ПП Головіну В.Г. за друк «Українського ентомологічного журналу» – 4068 грн. 75 коп.
 2. Витрати на утримання рахунку в АТ «Ощадбанк» – 10 грн. 00 коп.

Залишок на рахунку на 01.01.2021 р.  –  7246 грн. 65 коп.

2021 р.

Надходження:

 1. Членські внески Дніпровського, Ніжинського та Київського відділень – 5327 грн. 00 коп.

Витрати:

 1. Сплата ПП Головіну В.Г. за друк «Українського ентомологічного журналу» – 3975 грн. 00 коп.
 2. Сплата ФОП Лисенко Л.І. за друк «Українського ентомологічного журналу» – 5610 грн. 00 коп.
 3. Витрати на утримання рахунку в АТ «Ощадбанк» – 5 грн. 00 коп.

Залишок на рахунку на 01.01.2022 р. – 2978 грн. 65 коп.

2022 р.

Надходження:

 1. Членські внески Київського відділення – 3586 грн. 00 коп.

Витрати:

 1. Витрати на утримання рахунку в АТ «Ощадбанк» – 12 грн. 17 коп.

Залишок на рахунку на 01.01.2023 р. – 6557 грн. 48 коп.

2023 р.

Надходження:

 1. Членські внески Київського відділення – 3000 грн. 00 коп.
 2. Добровільний внесок на розвиток ГО УЕТ від ТОВ «Дельта Дизайн» – 5000 грн. 00 коп.

Витрати:

 1. Сплата ФОП Лисенко Л.І. за друк «Українського ентомологічного журналу» – 8400 грн. 00 коп.

Залишок на рахунку на 26.09.2023 р. – 6146 грн. 48 коп.

 

Голова ревізійної комісії                                                                        Д.П. Середняк

Члени ревізійної комісії                                                                         С.А. Сімутнік

О.В. Прохоров