Україна, 61003 Харків, пр. Науки 72 кв. 4 ashatrovskiy@ukr.net +38 (057) 3925783

ГО “Українське ентомологічне товариство”: X З’їзд 2-6.10.2023

Інформація, яка була запропонована для потенційних учасників напередодні з’їзду. Вирішили її не видаляти

Громадська організація
«Українське ентомологічне товариство»

Інститут захисту рослин НААН України

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

Ukrainian Entomological Society

Institute of Plant Protection of NAAS

I. I. Shmalhausen Institute of Zoology NAS of Ukraine

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у
Міжнародній науково-практичній конференції

«Х З’ЇЗД УКРАЇНСЬКОГО ЕНТОМОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА»

Мета заходу:

Проведення звітно-виборчої сесії ГО «УЕТ», затвердження програми діяльності Товариства на наступні 5 років, оприлюднення результатів наукових досліджень у галузі фундаментальної й прикладної ентомології, обмін досвідом та обговорення перспектив використання досягнень для вирішення теоретичних і практичних проблем

Dear colleagues!

We cordially invite you to participate in the
International scientific and practical conference

X CONGRESS OF THE UKRAINIAN ENTOMOLOGICAL SOCIETY (UES)

The aim of the event:

To conduct the reporting and electoral session of the UES, to approve the programme of the Society’s activities for the next 5 years, to publish the results of scientific research in the field of fundamental and applied entomology, to exchange experiences and discuss the prospects of the use of the results for the solution of theoretical and practical problems

ДАТА І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ

2–6 жовтня 2023 р. на базі Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 33, актова зала Інституту

DATES AND VENUE

2–6 October 2023 at the Institute of Plant Protection of the National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine at the address: Kyiv, str. Vasylkivska, 33, Assembly Hall of the Institute

ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЯ

Формат: змішаний — очна звітно-виборча сесія та змішаний формат участі у науковій конференції (переважно онлайн).

Форма участі: очна, дистанційна, заочна

FORMAT OF THE CONGRESS

Mixed format, online and offline: on-site report-election session and mixed format of participation in the scientific conference (mainly online).

Mode of participation: in person, by correspondence

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

українська, англійська

CONFERENCE LANGUAGES:

Ukrainian, English

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

На конференції планується обговорити результати досліджень і узагальнень за всіма напрямами ентомології та суміжних дисциплін:

1. Загальна ентомологія.
2. Сільськогосподарська ентомологія.
3. Біологічний захист рослин.
4. Лісова ентомологія.
5. Медична ентомологія.
6. Акарологія та арахнологія.
7. Інші напрями

 

CONFERENCE SECTIONS

The following sections are planned for the congress:

1. General entomology.
2. Agricultural entomology.
3. Biological control for plant protection.
4. Forest entomology.
5. Medical entomology.
6. Acarology and arachnology.
7. Other sections (as requested by the participants).