Україна, 61003 Харків, пр. Науки 72 кв. 4 ashatrovskiy@ukr.net +38 (057) 3925783

Известия ЪЭО

Науковий журнал «Вісті ХЕТ» видає з 1993 року Харківське ентомологічне товариство спільно з Харківським національним аграрним університетом імені В. В. Докучаєва. За весь час опубліковано 30 томів, кожен із яких містив до 4-х випусків. Журнал «Вісті ХЕТ» акредитовано в категорії «Б», і у ньому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата біологічних і сільськогосподарських наук (накази МОН України №241 від 09.03.2016) 16.05.2016 р.)

«Вісті ХЕТ» включено до Thomson Scientific Master Journal list (Філадельфійський список), реферується в Zoological Record, цитується в Google Scholar.

Правила для авторів знаходяться в окремому файлі за цим посиланням.

Шаблон для написання статті завантажується за цим посиланням або із меню.

Головним редактором із 2010 року є В. Л. Мєшкова, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік ЛАНУ, зав. лабораторії захисту лісу УкрНДІЛГА. Вона також є членом редколегій фахових видань: «Лісівництво та агролісомеліорація» (заступник голови), «Вісник ХНАУ» (Серія «ентомологія та фітопатологія»), «Український ентомологічний журнал». Повний склад редакційної колегії наведено нижче.

За період 2018-2023 рр. було видано 12 випусків журналу з публікаціями по ентомології. Всього за цей час була опублікована 41 стаття 44-х авторів. Повний архів видань журналу «Вісті ХЕТ» розміщено на окремому сайті нашого журналу і в ресурсах бібліотеки імені В. І. Вернадського. На цьому сайті розміщений зміст останнього випуску журналу та Правила для авторів та Rules for Authors. Вони доступні також із меню.

Обкладинка останнього на сьогодні випуску журналу

Склад редакційної колегії журналу «Вісті ХЕТ»

В. Л. Мєшкова – головний редактор

Т. Ю. Маркіна – заступник головного редактора

Т. І. Гопцій, В. І. Гусаров, М. Д. Євтушенко, І. П. Леженіна, К. С. Надєїн, В. Н. Писаренко, О. Г. Радченко, О. М. Сумароков, Є. Б. Сухомлін, В. П. Туренко, С. В. Філатов, О. Г. Шатровський, М. М. Юнаков

Ю. О. Гугля – відповідальний секретар